Πιστοποιήσεις

Η εταιρεία μας βρίσκεται στην διαδικασία απόκτησης πιστοποίησης Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2000