Οπτικός Έλεγχος

Ηλεκτρικά

Αερόσακος για οδηγό και συνοδηγό: Εκτέλεση οπτικού ελέγχου των μονάδων αερόσακου για εξωτερικές φθορές.

Ελαστικά

Θερινά ελαστικά [1], χειμερινά ελαστικά [2], ελαστικά για όλο το χρόνο [3]:
Ελαστικά εφεδρικού τροχού: Ελεγχ.κατάστ.,επιφ. κύλισης. Καταχ.βάθους πέλματος.
Ελαστικά ΕΑ: Ελεγχ.κατάστ., επιφ. κύλισης. Καταχ.βάθους πέλματος.
Ελαστικά ΠΑ: Ελεγχ.κατάστ., επιφ. κύλισης. Καταχ.βάθους πέλματος.
Ελαστικά ΠΔ: Ελεγχ.κατάστ., επιφ. κύλισης. Καταχ.βάθους πέλματος.
Ελαστικά ΕΔ: Ελεγχ.κατάστ., επιφ. κύλισης. Καταχ.βάθους πέλματος.

Αυτοκίνητο από κάτω

Κινητήρας και εξαρτ. στο χώρο κινητήρα (από κάτω): Εκτέλεση οπτικού ελέγχου για διαρροές και βλάβες.
Κιβώτιο, διαφορικό, προστ. καλύμματα συνδέσμων: Εκτέλεση οπτικού ελέγχου για διαρροές και βλάβες.
Σύστημα φρένων: Εκτέλεση οπτικού ελέγχου για διαρροές και βλάβες.
Πισσάρισμα κάτω μέρους αυτοκινήτου (ειδική περιοχή του πώματος PVC): Εκτέλεση οπτικού ελέγχου για βλάβες.
Σύστ. εξαγ. καυσαερίων: Εκτέλεση οπτικού ελέγχου για διαρροές, στερέωση και βλάβες.
Ακρόμπαρα: Έλεγχος ανοχής, στερέωσης και στεγανοποιητικών φουσκών.
Αρθρώσεις: Εκτέλεση οπτικού ελέγχου στις στεγανοποιητικές φούσκες για διαρροές και βλάβες.

Χώρος κινητήρα

Κινητήρας και εξαρτήματα στο χώρο του κινητήρα (από επάνω): Εκτέλεση οπτικού ελέγχου για διαρροές και βλάβες.