Βελτιώσεις - Latsis S.A. Overload

Στην εταιρεία μας λειτουργεί ειδικό τμήμα αναβαθμίσεων με εξοπλίσμο τελευταίας τεχνολογίας και εξειδικευμένο προσωπικό με την δημιουργία (custom) προγραμμάτων στις καλύτερες τιμές τις αγοράς και με την εγγύηση της ΛΑΤΣΗΣ Α.Ε. Δημιουργία προγραμμάτων εγκεφάλου για επιδιόρθωση βλαβών όπως (nox sensor) και δυνατότητα μείωσης κατανάλωσης καυσίμων.