Βελτιώσεις - Υποστήριξη σε περίπτωση αναβάθμισης του προγράμματος από τον κατασκευαστή

Σε περίπτωση που χρειαστεί να "φορτώσουμε" νέα αναβαθμισμένη έκδοση του software στην ECU, παρέχεται η δυνατότητα για επαναφόρτωση του βελτιωτικού προγράμματος προσαρμοσμένο στην νέα έκδοση του software.